این محصول از ساختمانی فنری به همراه اسفنج برخوردار است.

تشک طبی فنری 

لیست مقایسه محصولات

انصراف