جک های روغنی با استفاده از روغن موجود در مخزن  با استفاده اهرم اجسام سنگین رو برحسب کورس جک مورد نظر بلند میکند 

قابل استفاده در خودرو  و......

جک های روغنی در انواع قدرت ها ومدل ها  

لیست مقایسه محصولات

انصراف